நிலை அறிக்கை - அக்டோபர் 2019

07 நவம்பர் 2019

2019-ஆம் வருடம் ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் ஊராட்சி அலுவலகம் மேற்கொண்ட பணிகளின் தொகுப்பு கீழ்வருமாறு.

துப்புரவு பணிகள்

சீரமைப்பு பணிகள்

இதர பணிகள்

2 அக்டோபர் 2019
காந்தி ஜெயந்தி அன்று நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களின் நிலை அறிய கிளிக் செய்யவும்.


பதிவிடப்பட்ட நாள்: 07 நவம்பர் 2019