புகார்கள்

மானாம்பதி கிராமவாசிகள் ஊராட்சி அலுவலகத்தின் நேரடி பார்வைக்கு கொண்டு செல்ல விரும்பும் புகார்களின் தொகுப்பு கீழ்வருமாறு.

மொத்தம்: 12 கீழே: 11-12
  1. ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் சுவற்றில் விளம்பரம்
  2. கூட்ரோட்டிற்கு அருகே உள்ள மாந்தோப்பில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு
பக்கம்
1 2